Kobieta i mężczyzna rozmawiają - ilustracja do deklaracji dostępności.

Deklaracja dostępności to oficjalny dokument, w którym podmiot publiczny informuje o dostępności swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Deklaracja ta zawiera informacje o zgodności witryny z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej oraz o stosowanych narzędziach i rozwiązaniach technicznych, które mają na celu ułatwienie dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami. W ten sposób podmiot publiczny informuje o swoich działaniach na rzecz zapewnienia dostępności i ułatwienia korzystania z serwisu dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

Zobowiązujemy się do zapewnienia dostępności naszej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez OpenAir – Paweł Wyszomirski.

Data publikacji: 29 marca 2023 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: n/d

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do kontakt@mikrozadania.pl lub telefonicznie +32 265 14 42.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • swoje imię i nazwisko,
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
  • Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na nasze działania związane z dostępnością cyfrową do Rzecznika Praw Obywatelskich.